2021. gada aprīlī enerģētikas grupa Utilitas uzsāka Tārgales vēja parka būvniecības darbus Ventspils novada Tārgales pagastā

2021. gada aprīlī enerģētikas grupa Utilitas uzsāka Tārgales vēja parka būvniecības darbus Ventspils novada Tārgales pagastā, veicot infrastruktūras sagatavošanas darbus projekta pirmās kārtas ietvaros. Plānots, ka vēja parks tiks pabeigts 2022. gada rudenī ar 14 vēja turbīnām, kuru kopējā jauda būs 58,8 MW.

Photo: Courtesy of Vestas Wind Systems A/S

Ņemot vērā Eiropas Savienības zaļo kursu un Latvijas apņemšanos būtiski samazināt siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas, vēja enerģija ir viens no svarīgākajiem instrumentiem šo mērķu sasniegšanai. Vējš ir viens no ilgtspējīgākajiem energoresursiem, tas ir pilnībā atjaunojams un gada laikā pilnībā kompensē visu patērēto ražošanas enerģiju. Vēja enerģija 2018. gadā veidoja 1% no galalietotāju elektroenerģijas patēriņa valstī.

“Latvija ir svētīta ar Daugavu, kas nodrošina ilgtspējīgu hidroenerģijas piegādi. Tas ir liels ieguvums valstij, tomēr vēja enerģijai ir ievērojams potenciāls, lai palielinātu atjaunojamās enerģijas ražošanu. Tārgales vēja parks uzlabos Latvijas enerģētisko drošību, mazinās atkarību no importētajiem energoresursiem un palielinās atjaunojamās enerģijas īpatsvaru, palīdzot sasniegt atjaunojamās enerģijas mērķus,” saka Utilitas attīstības vadītājs Renē Tammists.

Projekta pirmajā kartā teritorija tiks sagatavota vēja turbīnu uzstādīšanai. Tas nozīmē infrastruktūras sagatavošanu, izbūvējot pāļus, pamatus un koplietošanas ceļus, kā arī ierīkojot kabeļu un zemējuma tīklus. Turbīnu uzstādīšanas darbi tiks veikti nākamajā kārtā.

Galvenais būvdarbu veicējs būs būvniecības uzņēmums Nordecon Betoon, un procesā tiks iesaistīti daudzi vietējie piegādātāji un apakšuzņēmēji.

2022.gadā vēja parkā tiks uzstādītas 14 vēja turbīnas ar attiecīgo turbīnu jaudu 4,2 MW. Paredzamā Tārgales vēja parka ikgadējā ražošana būs 155 GWh elektroenerģijas gadā, kas ir pietiekami, lai nodrošinātu vairāk nekā 50 tūkstošu mājsaimniecību ar enerģiju. Vēja turbīnas piegādās vadošais pasaules vēja turbīnu ražotājs Vestas. Katras turbīnas galu augstums sasniegs 152 metrus. Inovatīvās turbīnu lāpstiņas būs aprīkotas ar “trailing-edge serration” tehnoloģiju, kas samazina kopējo lāpstiņu trokšņa līmeni. Turklāt turbīnas būs aprīkotas ar apledojuma sensoriem un gaismas detektoriem, lai līdz minimumam samazinātu jebkādus traucējumus tuvējā apkārtnē.

Utilitas pabeidza vēja parku attīstības uzņēmuma SIA TCK iegādi  2021. gada martā.

“Attīstības gadu laikā esam veikuši ne tikai daudzus pasākumus, lai izpildītu normatīvos standartus, kas nepieciešami vēja parka būvniecībai, bet arī lai vēl vairāk samazinātu tā ietekmi uz vietējo sabiedrību, samazinot sākotnējo vēja turbīnu skaitu no 26 līdz 14, kā arī pilnveidojot tehnoloģiskos risinājumus, lai palielinātu ražošanas efektivitāti un samazinātu kopējo trokšņa līmeni,” apstiprina Renārs Urbanovičs, SIA TCK valdes loceklis un vadošais projekta vadītājs.

Ventspils novada pašvaldība Tārgales vēja parka būvniecību ir apstiprinājusi 2011. gadā. Ventspils reģionālā vides pārvalde ir apstiprinājusi, ka vēja parks tiek attīstīts atbilstoši normatīvajiem standartiem, minimizējot ietekmi uz vidi. Šī procesa laikā dažādi eksperti un valsts institūcijas ir izvērtējušas un sertificējušas vēja parka darbības ietekmi uz putnu un sikspārņu populācijām, kā arī lidaparātu drošību.

Par Utilitas:

Utilitas ir lielākais atjaunojamās enerģijas ražotājs Igaunijā. 2020. gadā Utilitas saražoja 1,7 TWh siltumenerģijas un 394 GWh elektroenerģijas, no kuriem 75% ir no atjaunojamiem resursiem. Uzņēmums pārvalda 550 km centralizētās siltumapgādes cauruļvadu un piegādā siltumu 174 000 mājsaimniecību astoņās Igaunijas pilsētās, tostarp galvaspilsētā Tallinā. Utilitas konsolidētie pārdošanas ieņēmumi 2020. gadā bija 127 miljoni eiro un aktīvu apjoms – 386 miljoni eiro.

Uzņēmums pieder Eiropas diversificētās infrastruktūras fondam II, kura aktīvus pārvalda First Sentier Investors un Utilitas valdes locekļu uzņēmumi. First Sentier Investors ir globāla aktīvu pārvaldīšanas sabiedrība, kas pārvalda vairāk nekā 148 miljardus eiro (2020. gada 31. decembrī) institucionālo ieguldītāju, pensiju fondu, vairumtirdzniecības izplatītāju, ieguldījumu platformu, finanšu konsultantu un klientu vārdā pārvaldītos aktīvus visā pasaulē. Utilitas lielākajam akcionāram First Sentier Investors ir plaša starptautiska pieredze atjaunojamās enerģijas nozarē, tā portfelī ir arī Portugāles otrais lielākais atjaunojamās enerģijas ražotājs Finerge, kam ir ievērojamas vēja un saules enerģijas jaudas Portugālē un Spānijā.

admin