2022. gada 15. septembrī tika atklāts lielākais vēja parks Latvijā. Tārgales vēja parks gadā saražo aptuveni 155 GWh elektroenerģijas, kas ir pietiekami, lai apgādātu ar elektroenerģiju vairāk nekā 50 000 mājsaimniecību.
 • Turbīnu skaits: 14
 • Kopēja parka jauda: 58,8 MW
 • Investīcijas: 70 miljoni eiro
 • Vēja parka atklāšana: 2022. gada 15. septembris
 • Plānotais saražotās elektroenerģijas apjoms gada laikā: 155 GWh
 • Ar elektrību apgādā vairāk nekā 50 000 mājsaimniecību
 • Katras turbīnas augstums: 152 metri
 • Turbīnu ražotājs: Vestas
 • 2010

  2010

  • Tiek organizētas divas sabiedriskās apspriedes ar vietējiem iedzīvotājiem par vēja parka detālplānojumu (iepriekš vēja parki “Ziemeļvējš” un “Dienvidvējš”).
  • Kopš 2010. gada vēja parka teritoriju un tajā migrējušo putnu populācijas pavasara un rudens periodos apseko ornitologi.
 • 2011

  2011

  Ventspils novada dome apstiprina sākotnējā vēja parka detālplānojumu un izdod saistošos noteikumus (iepriekš vēja parki “Ziemeļvējš” un “Dienvidvējš”, projekta iesniedzējs SIA “TCK”)

 • 2013

  2013

  Vides pārraudzības valsts birojs izsniedz atzinumu par ietekmes uz vidi novērtējumu

 • 2014

  2014

  Ventspils novada pašvaldības būvvalde izsniedz nepieciešamās būvatļaujas vēja parka celtniecībai, kuras laika gaitā tiek pagarinātas, ņemot vērā vēja parka izstrādes procesā veiktos grozījumus tehniskajos noteikumos.

 • 2016

  2016

  Veikta sikspārņu sastopamības un aktivitātes izpēte plānotajā vēja parka teritorijā sikspārņu aktivitātes sezonā no maija līdz septembrim.

 • 2020

  2020

  • Saņemti atkārtoti ornitologu un sikspārņu eksperta apstiprinājumi, ka vēja parka celtniecība un tā prognozējamā darbība neatstās ietekmi uz teritorijā sastopamajām savvaļas putnu un sikspārņu populācijām. 
  • Veikti vēja parka paredzētās darbības trokšņa, elektrostaciju mirguļošanas ietekmes un elektromagnētiskā starojuma ietekmes novērtējumi. 
  • SIA “TCK” saņēmusi Valsts vides dienesta Ventspils reģionālās vides pārvaldes lēmumu par grozījumu veikšanu tehniskajos noteikumos, samazinot vēja parka kopējo turbīnu skaitu no 24 uz 14.
  • Saņemts Valsts aģentūras “Civilā aviācijas aģentūra” novērtējums par plānoto vēja turbīnu ietekmi uz gaisa kuģu lidojumu drošumu.
 • 2021

  2021

  • Enerģētikas grupa “Utilitas” iegādājas vēja parka attīstības uzņēmumu SIA “TCK”.
  • Uzsākta vēja parka “Tārgale” būvniecība, tās 1. posmā veicot  infrastruktūras sakārtošanas darbus.
 •  

  2022

  2022. gada 15. septembrī tika atklāts Tārgales vēja parks. Vēja parku veido 14 modernas turbīnas, ko piegādājis vadošais ražotājs Vestas, un tās gadā saražo līdz 155 GWh zaļās elektroenerģijas, kas atbilst vairāk nekā 50 000 mājsaimniecību pieprasījumam.

Tārgales vēja parks tika attīstīts vairākus gadus. Šajā laikā tika veikti daudzi pasākumi, lai izpildītu būvniecībai nepieciešamos normatīvos standartus un samazinātu parka ietekmi uz apkārtējo vidi un sabiedrību. Lai sasniegtu augstu ražošanas efektivitāti un samazinātu kopējo trokšņa līmeni, tika izvēlētas mūsdienīgas turbīnas. Tārgales vēja parks uzlaboja Latvijas energoapgādes drošību, samazināja atkarību no enerģijas importa un palielināja atjaunojamās enerģijas īpatsvaru.

Atklāts Tārgales sauszemes vēja parks

Šodien, 15. septembrī, Utilitas atklāja lielāko sauszemes vēja parku Latvijā. Vēja parks atrodas Ventspils novada Tārgales pagastā. Vēja parks sastāv no 14 modernām turbīnām, ko piegādā pasaulē vadošais turbīnu ražotājs

Pabeigta vēja turbīnu uzstādīšana Utilitas Wind Tārgales vēja parkā

Igaunijas lielākais atjaunojamās enerģijas ražotājs Utilitas ir pabeidzis Tārgales vēja ģeneratoru parka uzstādīšanu Ventspils reģionā Latvijā. Vēja turbīnu testēšana notiks vasarā, un rudenī plānots, ka parks sāks darboties ar pilnu

Mums rūp

Esam sociāli atbildīgs uzņēmums un rūpējamies ne tikai par apkārtējo dabu, bet arī par cilvēkiem mums apkārt. Ja Jums ir neskaidri jautājumi par Tārgales vēja parka darbību, vai ierosinājumi par to, kā uzlabot tā mijiedarbību ar apkārtējo vidi, tad aicinām atstāt ziņu, un mēs sniegsim atbildi pēc iespējas ātrāk. Mums ir svarīgs Jūsu viedoklis.

Savu jautājumu var uzdot arī zvanot par tālruni +371 2800 2230.

*

*

*

Vēja parka izstrādē tika iesaistīti dažādi eksperti un institūcijas, lai nodrošinātu vēja parka atbilstību visiem normatīvajiem standartiem, līdz minimumam samazinot tā ietekmi uz vidi.
 • Ventspils novada pārvalde
 • Ventspils reģionālā vides pārvalde
 • Vides pārraudzības valsts birojs
 • Ornitologs Rolands Lebuss
 • Sikspārņu eksperts Jurģis Šuba
 • Elektromagnētiskā lauka izvērtējums (M. Dambis)
 • Valsts aģentūra “Civilās aviācijas aģentūra”
 • SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”
 • Mirguļošanas izvērtējums

Utilitas ir lielākais atjaunojamās enerģijas ražotājs Igaunijā, kā arī lielākais centralizētās siltumapgādes operators valstī. 2023. gadā Utilitas saražoja 2,4 TWh enerģijas, no kā 69% bija no atjaunojamiem resursiem. Utilitas virzās uz oglekļa neitralitāti, radot papildu atjaunojamās enerģijas jaudas un investējot saules un vēja enerģijā Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. Tāpat tiek plānots pirmais zaļā ūdeņraža izmēģinājuma projekts. Utilitas konsolidētie pārdošanas ieņēmumi 2021. gadā bija 161 miljons eiro, bet aktīvu apjoms – 486 miljoni eiro.

Uzņēmums pieder Eiropas daudzveidīgās infrastruktūras fondam II (EDIF II), kura aktīvus pārvalda “First Sentier Investors” un “Utilitas” valdes locekļu uzņēmumi. “First Sentier Investors” ir globāls aktīvu pārvaldīšanas uzņēmums, kas pārvalda vairāk nekā 165 miljardus eiro vērtus aktīvus (uz 2021. gada 31. decembri) institucionālo ieguldītāju, pensiju fondu, vairumtirgotāju, ieguldījumu platformu, finanšu konsultantu un klientu vārdā visā pasaulē. “Utilitas” vairākuma akcionāram “First Sentier Investors” pieder otrs lielākais Portugāles atjaunojamās enerģijas ražošanas uzņēmums “Finerge”, kas Portugālē un Spānijā darbojas nozīmīgos vēja un saules enerģijas projektos.