Pabeigta vēja turbīnu uzstādīšana Utilitas Wind Tārgales vēja parkā

Igaunijas lielākais atjaunojamās enerģijas ražotājs Utilitas ir pabeidzis Tārgales vēja ģeneratoru parka uzstādīšanu Ventspils reģionā Latvijā. Vēja turbīnu testēšana notiks vasarā, un rudenī plānots, ka parks sāks darboties ar pilnu jaudu.

“Energoapgādes drošības strauja nostiprināšana Eiropai kopumā ir svarīgāka nekā jebkad agrāk. Vēja enerģijai Baltijas reģionā ir liels potenciāls, un tās attīstība ir vienlīdz svarīga, lai sasniegtu klimata mērķus un nodrošinātu energoapgādes drošību. Ir gandarījums apliecināt, ka Utilitas sper ātrus un ilgstošus soļus, lai ievērojami palielinātu vēja enerģijas īpatsvaru reģionā,” teica Utilitas Wind valdes loceklis Rene Tammists.

Pildil: Utilitas Wind Targale tuulepark
Photo: Utilitas Wind Tārgale wind park

Tārgales vēja ģeneratoru parkā tika uzstādītas 14 vēja turbīnas ar katras jaudu 4,2 MW un kopā 58.8 MW. Kopējais paredzamais vēja ģeneratoru parka gada ražošanas apjoms būs 155 GWh, kas ir pietiekami, lai apmierinātu vairāk nekā 50 000 mājsaimniecību gada enerģijas vajadzības, padarot šo parku par lielāko vēja ģeneratoru parku Latvijā. Vēja turbīnas piegādās pasaulē vadošais vēja turbīnu ražotājs Vestas, un to galu augstums būs 152 metri. Ieguldījumu kopējās izmaksas ir 70 miljoni eiro. Projekta galvenais būvuzņēmējs bija būvniecības uzņēmums OÜ Nordecon Betoon sadarbībā ar Verston OÜ un AS Connecto Eesti, kā arī tika iesaistīti vairāki vietējie uzņēmumi un apakšuzņēmēji.

Utilitas Wind pavasarī iegādājās arī vienu no lielākajām strādājošajām vēja elektrostacijām Latvijā – Grobiņas vēja parku ar 33 vēja turbīnām un kopējo jaudu 20 MW. Uzņēmuma mērķis ir paplašināt savu ražošanas portfeli visā reģionā, sadarbojoties ar valsti, vietējām iestādēm, kopienām, zemes īpašniekiem un citām ieinteresētajām personām.

Igaunijā Utilitas attīsta gan jūras, gan sauszemes vēja ģeneratoru parkus, un sagaidāms, ka pirmie sauszemes vēja ģeneratoru parki tiks uzsākti būvēt jau šogad. Plānotajam jūras vēja ģeneratoru parkam Sāre-Livi Baltijas jūrā, ir uzsākta būvatļaujas izsniegšanas procedūra un ietekmes uz vidi novērtējums. Jūras vēja ģeneratoru parka projektēšana un būvniecība notiks no 2025. līdz 2027. gadam.

Par Utilitas

Utilitas ir Igaunijas lielākais atjaunojamās enerģijas ražotājs un centralizētās siltumapgādes uzņēmums. 2021. gadā Utilitas saražoja 1,7 TWh siltuma un 330 GWh elektroenerģijas. 66% enerģijas tika saražoti no atjaunojamiem avotiem. Utilitas virzās uz oglekļa neitralitāti, veidojot jaunas atjaunojamās enerģijas ražošanas jaudas reģionā, investējot saules un vēja enerģijā un plānojot savu pirmo zaļā ūdeņraža izmēģinājuma projektu. Utilitas konsolidētie ieņēmumi 2021. gadā bija 161 miljons eiro un aktīvi 486 miljoni eiro. Uzņēmums pieder European Diversified Infrastructure Fund II, kura aktīvus pārvalda First Sentier Investors un Utilitas valdes locekļiem piederoši uzņēmumi.

Klāt pievienotas fotogrāfijas no Tārgales vēja parka web kameras.

admin