Pirmās vēja turbīnas būvniecība Tārgales vēja turbīnu parkā